full screen background image
maxigrip.se - Officiell hemsida för Maxigrip
Skriv ut

Garantiregler

1. Material, tillverkningsfel eller garantier gäller under förutsättning att varan är rätt använd och till rätt ändamål. Säljaren ansvarar inte för fel orsakat av bristfälligt underhåll eller oriktigt montage. Ej heller för normal förslitning.

2. Garantivillkoren gäller enligt följande: Leveransdag är den dag då garantitiden börjar räknas. Produkten ska returneras i originalförpackning inom 10 dagar.

3. För att kunna åberopa garantin ska kunden styrka sitt köp med kopia på faktura eller ordersedel.

4. Garantin gäller först efter att leverantören kontaktats och garantin godkänts.

5. Säljaren är inte skyldig att till köparen utge någon ersättning för indirekt skada. Med indirekt skada menas allt utom levererad vara.

Hitta din närmsta återförsäljare